htaccess, PHP en Apache

Elke beheerder van een WordPress-installatie is ze wel tegengekomen: een upload die niet wil, omdat het bestand te groot is of de uploadsnelheid te laag. Door de volgende regels in een .htaccess-bestand te plaatsen is de configuratie van PHP aan te passen, mits de provider dit toelaat.

php_value upload_max_filesize 20M
de maximale grootte van bestanden die geupload worden
php_value post_max_size 20M
de maximale grootte van de POST-data
php_value max_execution_time 200
de maximale tijd dat een script/pagina mag draaien (in seconden)
php_value max_input_time 200
de maximale tijd dat een script/pagina input mag uitvangen, bijvoorbeeld uit een browser (in seconden)

Ook loopt WordPress wel eens vast (white screen of death) door een tekort aan geheugen. Dit kan opgelost door de volgende toevoeging in .htaccess

php_value memory_limit 128M

In de Codex staat het volgende over de mogelijkheden via wp-config.php:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '64M');

Of gebruik een plugin, namelijk Memory Bump die een bump tot 256M geeft, bijvoorbeeld een aantal plugins te installeren of een upgrade uit te voeren. Dat zou voldoende moeten zijn voor bijna alle installaties.